Zabawy Badawcze

  • 001

Mikroskop jest przedmiotem, który umożliwia uświadomienie dziecku, że poza tym, co namacalne, są też rzeczy, które mają wpływ na nasze życie, choć gołym okiem ich nie widzimy. Pozwala na poszerzanie ciekawości świata, dzisiaj oglądaliśmy pyłki kwiatów.