Matematyka i logiczne myślenie


Przy użyciu kolorowych patyczków do lodów można organizować zajęcia z matematyki i logicznego myślenia. Tworzenie zbiorów według kolorów, liczenie, tworzenie i uczenie się figur oraz po prostu utrwalenie kolor. Trochę trudniejsze, czyli kodowanie- odwzorowanie według schematu. Jest to doskonały trening spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji. Dzieci musiały zwracać uwagę na sposób ułożenia patyczków, kolory, ilość oraz dokładną lokalizację przestrzenną.

Zdjęcia
  • 001