Gimnastyka


Gimnastyka ważna sprawa dla nas wszystkich to zabawa. 🤗 Dzisiaj na naszym torze przeszkód ćwiczyliśmy skoki obunóż, wspinaczkę, skoki na piłce, czołganie się i rzut. Celem tego typu aktywności jest rozwijanie sprawności motorycznej i ruchowej dzieci. Aktywna edukacja sprzyja skupieniu uwagi, rozwija myślenie twórcze, ale przede wszystkim sprawia dzieciom ogromną radość.