Rodzice w Przedszkolu

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach przeznaczonych także dla nich.

Raz do roku odbywa się zebranie rodziców, lecz każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka.
Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną.