Kontakt

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
Małgorzata Domagała
ul. Parkowa 11
58-260 Bielawa
746 452 224
Fax: 746 452 224
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logowanie

Cel, sposób i zakres przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jest to akt prawny, który pozwala każdemu zainteresowanemu w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informacje o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza jego dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Dlatego też Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne w Bielawie pragnie poinformować w jakim celu i w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz jak mogą osoby, których dane są przetwarzane realizować przysługujące im prawa.

Dane przetwarzane są przez  Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne z siedzibą ul. Parkowa 11, 58-260 Bielawa, w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej, oraz realizacji innych działań edukacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o systemie oświaty oraz jej rozporządzenia wykonawcze.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne w Bielawie obejmuje:

  • dane personalne dziecka,
  • dane personalne rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
  • dane dotyczące sytuacji prawnej dziecka,
  • dokumentacja lekarska, dokumentacja medyczna oraz innych badań (orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne w Bielawie wyznaczyło także inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez telefon: 74 645 22 24 i e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
Małgorzata Domagała
ul. Parkowa 11
58-260 Bielawa